Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Publicaties T. ten Have


Sdu Uitgevers / BIM Media

 • Tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht, artikel Planschade weer heel normaal risico?
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Sdu Uitgevers BV, PRO nr. 1 februari 2017, ISSN 2214-1979
 • Diverse annotaties uitspraken inzake planschade en nadeelcompensatie in JG Jurisprudentie voor gemeenten (2006 tot heden)
 • Planschade, Reeks Grondzaken in de Praktijk / Omgeving in de Praktijk,
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Sdu Uitgevers BV, Den Haag mei 2012, ISBN 978 90 12 57764 9
 • Planschade, deel III uit de reeks Grondzaken in de Praktijk,
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Sdu Uitgevers BV, Den Haag mei 2011, ISBN 978 90 12 57326 9
 • Tijdschrift Grondzaken in de praktijk, hoofd- en eindredactie, ISSN 1382-4937
 • JG Jurisprudentie voor gemeenten, redacteur onderdeel planschade, ISSN 0924-4824
 • Handboek Grondzaken in de praktijk, redacteur onderdeel Schadevergoeding ex artikel 49 WRO, ISBN 90 322 2347 x (geactualiseerd t/m 2010)

Wolters Kluwer

 • De rol van de externe deskundige bij nadeelcompensatie in de Omgevingswet, O&A 2017/66, Overheid en Aansprakelijkheid september 2017, afl. 3, ISSN 1570 – 1158, coauteur mr.ing. J.J. Thoonen.
 • Nadeelcompensatie binnen de verbeterdoelen van de Omgevingswet, BR 2017/28 (p. 184 e.v.), Bouwrecht april 2017, coauteur mr.ing. J.J. Thoonen.
 • Bulletin RO-Totaal Juridisch nieuws bewerkt voor uw dagelijkse praktijk, redacteur onderdeel planschade,
  ISSN 1574-9428
 • Vraagbaak Planschade 2008/2009 Vragen en antwoorden in relatie tot de nieuwe Wro (Kluwer)
  ISBN 978 90 130 5877 2
 • Bulletin RO-Totaal, artikel De planschadeadviseur onder de Wro, ISSN 1574-9428, 2008 – nr. 7
 • Vraagbaak Planschade 2007/2008 Vragen en antwoorden in relatie tot de nieuwe Wro (Kluwer)
  ISBN 978 90 130 50226
 • Vraagbaak Planschade 2006/2007 Vragen en antwoorden in relatie tot de nieuwe Wro (Kluwer)
  ISBN 90 13 03705 4
 • Vraagbaak Planschade 2005/2006 Vragen en antwoorden in relatie tot de nieuwe Wro (Kluwer)
  ISBN 90 13 03148 4
 • Vraagbaak planschade 2004/2005 Vragen en antwoorden in relatie tot de nieuwe Wro (Kluwer)
  ISBN 90 13 02201 4
 • Vraagbaak planschade 2003/2004, 338 vragen en antwoorden (Kluwer) ISBN 90 14 09603 8
 • Risicoanalyse planschade (Samsom) 2000 ISBN 90 14 06591 4

Berghauser Pont Publishing

 • Planschade, Jurisprudentie 01.01.2014 – 01.01.2015
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Berghauser Pont Publishing, Amsterdam 2015,
  ISBN 978 94 91930 287
 • Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Berghauser Pont Publishing, Amsterdam 2014,
  ISBN 978 94 91930 03 4

Thorbecke bv

 • Jurisprudentiebundel Planschade – uitspraken 2010 tot april 2012,
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Zwolle mei 2012, ISBN 978 90 813535 0 2
 • Jurisprudentiebundel Planschade – uitspraken 2012 tot april 2013,
  coauteur mr.ing. J.J. Thoonen, Zwolle mei 2013, ISBN 978 90 813535 4 0

Reed Business Information bv

 • Handboek Grondbeleid en Locatieontwikkeling, auteur onderdeel planschade en onteigeningsschadeloosstelling (geactualiseerd tot medio 2008) ISBN 90 6095 541 2

(voormalige) VNG Uitgeverij

 • Nieuwsbrief Grondzaken (eindredactie) ISSN 1568-4547; per september 2007 opgegaan in het tijdschrift Grondzaken in de praktijk (Sdu Uitgevers)

(voormalig) Kwartaalbericht Vereniging van grondbedrijven

 • Grondverwerving: proces, strategie en onderhandelingen (artikel Achtergrondinformatie 1999)

COB/RAVI

 • COB/RAVI Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds ruimtegebruik (2000, Eindrapport B100-E-00-001, COB Gouda)
Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design