Ten Have Advies v.o.f
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Workshops en cursussen


Ten Have Advies geeft voor diverse instanties een bijdrage aan opleidingsprogramma’s op het gebied van vastgoed, zoals actualiteiten planschade, planschadetaxatie en bepalen inkomensschade, schadeloosstelling volgens de onteigeningswet en strategische verwerving, erfpachtconstructies en canonbepaling, en taxaties van onroerend goed (inclusief incourant onroerend goed en agrarische taxaties).
Ook geeft Ten Have Advies workshops ‘op maat’, waarbij door de deelnemers aangegeven (fictieve) praktijkcasussen centraal staan: syllabus en presentatie worden dan opgebouwd rondom deze casussen, en voorzien van actuele jurisprudentie.
Deze workshops kunnen ook incompany georganiseerd worden.

Hieronder treft u een select historisch overzicht van seminars en workshops door Tineke ten Have via diverse opleidingsinstituten. 

Berghauser Pont Academy
Actualiteiten Planschade – discussieplatform planschadeprofessionals (vanaf 2012 tot heden, meerdere keren per jaar, zie http://www.berghauserpontacademy.nl/aanbesteden/cursus-actualiteiten-planschade.html)
Basiscursus met actualiteiten Planschade – discussieplatform planschadeprofessionals (vanaf 2012 tot heden, meerdere keren per jaar, zie http://www.berghauserpontacademy.nl/aanbesteden/cursus-basiscursus-planschade.html)

SCOBE (Masterclass in Planeconomie – planschade - onteigeningsschadeloosstelling)
Planschade en schadeloosstelling – inclusief waardebepaling – volgens de onteigeningswet (vanaf 2005 tot heden jaarlijks/tweejaarlijks)
Vastgoedontwikkelaar (2008, 2010)

Incompany cursus actualiteiten planschade
Voor diverse rechtsbijstandsverzekeraars en adviesbureaus (2015 tot heden)

Amsterdam School of Real Estate (opleiding MSRE en MRE, Universiteit van Amsterdam)
Waarderen incourant vastgoed (water, IJburg) en fiscaliteit (2001)
Intermezzo IJburg (2003)
Schadevergoeding bij planontwikkeling (2003)
Planschade (2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Publiekrechtelijke aspecten van waarde (2004, 2005, 2006, 2007)
Casus onteigening – planschade (2004, 2005, 2006, 2007)
Zakelijke rechten (2005, 2006, 2007, 2008)
Planschademanagement en verhaal van planschadekosten (2005, 2006, 2007, 2008)
Planontwikkeling en vastgoedwaardering (2008)

Studiecentrum Bedrijf en Overheid
Planschade, onteigening (2005, 2006)

Kluwer
Actualiteiten Ruimtelijke Ordening, onderdeel planschade, risicomanagement en afwentelen planschaderisico, casus vergoedbaarheid planschade bij toepassing van artikel 17 WRO (asielzoekerscentrum) (2000)

Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
Actualiteit planschade (2000)

PBNA  
Cursus Grondverwerving: Actualiteiten planschade (2000)

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
Erfpacht en onteigening (1999)

Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design