Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Medewerkers


Tineke ten Have

Jurist en taxateur onroerende zaken. Sinds 1980 werkzaam als adviseur schadeloosstelling onteigeningswet, planschade en nadeelcompensatie, erfpachtkwesties en taxaties o.g.
Van 1980 tot 1997 bij SAOZ en vervolgens tot 2002 bij ARCADIS.
Per 2002 heeft Tineke deze werkzaamheden als onafhankelijk adviseur voortgezet vanuit
Ten Have Advies, gericht op advisering aan gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en andere (semi)overheidsorganen. Voorts is Tineke werkzaam voor onder meer rechtsbijstandsverzekeraars, projectontwikkelaars en advocatenkantoren.
Tineke is auteur van publicaties over planschade en nadeelcompensatie en als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten.
Tineke is vennoot van Ten Have Advies v.o.f.

Voor een uitgebreid c.v.
Tenhave@tenhaveadvies.nl

 

Alfred Verhoeven

Bedrijfseconoom en tot 01-01-2020 tevens ingeschreven als Registeraccountant.
De werkzaamheden van Alfred zijn gericht op het beoordelen van jaarstukken en de berekening van inkomensschaden planschade, nadeelcompensatie en onteigening respectievelijk vastgoedrekenen.
Voorts houdt Alfred zich bezig met de analyse en berekening van erfpachtcanons en overige periodiek verschuldigde vergoedingen betreffende onroerende zaken.
Alfred is vennoot van Ten Have Advies v.o.f.

Voor een uitgebreid c.v.
Verhoeven@tenhaveadvies.nl

 

Evert Verhoeven

Na een eerdere kennismaking met Ten Have Advies (stage in 2012) is Evert sinds januari 2015 in deeltijd werkzaam bij Ten Have Advies v.o.f. als adviseur erfgoed, planologie, een en ander in aansluiting op zijn specialisatie erfgoedstudies (VU, master 2017).
Van 2009-2014 was Evert als redacteur verbonden aan Galapas (VU).
Sinds juni 2020 is Evert naast zijn advieswerkzaamheden bij Ten Have Advies v.o.f. via de Vereniging De Hollandsche Molen twee dagen per week werkzaam als molenconsulent bij Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie.

EvertVerhoeven@tenhaveadvies.nl

 

Elske de Boer

Na een bachelor geschiedenis (VU) heeft Elske de studie Nederlands recht gevolgd (VU, master 2020). Nevenfuncties tijdens bachelor: redacteur Galapas (VU), daarvoor o.a. vicevoorzitter facultaire studentenraad.
Elske is sinds september 2014 als juridisch medewerker werkzaam bij Ten Have Advies v.o.f.
Met ingang van januari 2020 is Elske werkzaam voor een gemeente en daarnaast in beperkte deeltijd verbonden aan de adviespraktijk van Ten Have Advies v.o.f.

Deboer@tenhaveadvies.nl