Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Lidmaatschap / nevenfuncties
T. ten Have


Lidmaatschappen 

Stichting VastgoedCert
als Register-Taxateur ingeschreven bij Stichting VastgoedCert te Rotterdam, kamer Bedrijfsmatig Vastgoed onder nummer BV01.20.501.5.0374 en kamer Landelijk Vastgoed onder nummer LV01.20.501.5.0275

Vereniging voor bouwrecht

Nevenfuncties

Voorzitter schadecommissie Waterschap Zuiderzeeland
(2003 tot november 2014)

Fellow Institutional Valuation Amsterdam School of Real Estate
(2005 tot heden)

Voorzitter klachtencommissie Impuls te Amsterdam (organisatie voor welzijn en kinderopvang)
(2006 tot november 2013)

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen
(2000 tot 2010)

 

Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design