Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Contact


Ten Have Advies v.o.f. beoogt via deze website de specifieke expertise duidelijk te maken.
Als u naar aanleiding daarvan nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard bellen of e-mailen, zie onderstaande gegevens.

Daarnaast biedt de website een globale inleiding over planschade, schadeloosstelling volgens de onteigeningswet, erfpacht en waardebepaling van onroerend goed.
Ook voor inhoudelijke vragen over deze onderwerpen kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Dat geldt ook voor vragen over jurisprudentie of wet- en regelgeving.

Andere vragen, opmerkingen of suggesties: laat het ons weten!
Tineke ten Have

Vennoten:
Mr. Tineke ten Have RT (tel. 06 48 52 52 84)
Juridisch en taxatietechnisch adviseur planschade, nadeelcompensatie en schadeloosstelling volgens de onteigeningswet en erfpacht en taxaties o.g.

Drs. Alfred Verhoeven RA  (tel. 06 14 66 33 13)
Economisch adviseur bestuursrechtelijke schadevergoeding (inkomensschade) en berekening erfpachtcanons e.d.

Postadres:
Postbus 110
2040 AC Zandvoort   
 
Bezoekadres:
Duindoornlaan 27A
2116 TK Bentveld
 
Contact:
Telefoon

023 - 524 6331 / 06 48 5252 84 (Ten Have)
023 – 524 6331 / 06 14 6633 13 (Verhoeven)
Fax  023 – 544 3725
   
E-mail  Tenhave@Tenhaveadvies.nl
Verhoeven@Tenhaveadvies.nl
 
Website  www.Tenhaveadvies.nl

Bedrijfsgegevens:
KvK Amsterdam 58887989
BTW-nummer 8532.24.365

 

Site ontworpen en onderhouden door Kapsenberg Design