Ten Have Advies v.o.f.
onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g

Contact


mr. Tineke ten Have (vennoot)
juridisch en taxatietechnisch adviseur planschade, nadeelcompensatie en schadeloosstelling volgens de onteigeningswet en erfpacht en taxaties o.g.

Tineke ten Have: tenhave@tenhaveadvies.nl / 06 48 5252 84

drs. Alfred Verhoeven (vennoot)
economisch adviseur bestuursrechtelijke schadevergoeding (inkomensschade) en berekening erfpachtcanons e.d.

Alfred Verhoeven: verhoeven@tenhaveadvies.nl / 06 14 6633 13

Telefoon
023 5246331 (kantoor algemeen)
06 48 5252 84 (Tineke ten Have)  
06 14 6633 13 (Alfred Verhoeven)

KvK-nummer
58887989

BTW-nummer
8532.24.365

Vestigingsadres
Duindoornlaan 27A
2116 TK Bentveld