Ten Have Advies
onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.

Curriculum VitaeNaam Tineke ten Have (1955)
Opleiding
 • Nederlands MO-A (1981)
 • Nederlands Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam 1985)
 • Makelaar onroerend goed (SOM 1994)
 • Permanente educatie in kader registratie als Registertaxateur NRVT (eerder VastgoedCert) (2009-2020, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed, met registratienummer RT269395639, uitschrijving op eigen verzoek op grond van artikel 32.1 sub a van de statuten van NRVT)
 • Specialisme
 • Onteigeningsschadeloosstelling, bestemmingsplanschade, erfpacht en taxaties o.g. Arbitrages, bindend advies (onroerende zaken)
 • Werkgevers
 • 2002 - heden: Ten Have Advies v.o.f. (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.)
 • 1997-2002: Arcadis Ruimtelijke Ordening BV
 • 1980-1997: Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ)
 • 1978-1980: Verolme Dok- en Scheepswerf Mij.
 • 1976-1978: Instituut voor Psychologisch Onderzoek
 • 1975-1976: Rotterdamsche Elektrische Tram
 • Nevenfuncties (selectie)
 • 2005 - heden: Hoofd- en eindredacteur Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling, uitgever SDU Den Haag
 • 2006 - heden: redacteur Jurisprudentie Gemeenten, uitgever SDU Den Haag
 • 2012 - heden: docent planschade/nadeelcompensatie Berghauser Pont Academy
 • 2005 - heden: publicaties (boeken, artikelen, annotaties) voor diverse uitgevers
 • ============
 • 2017-2020: docent planschade/onteigening, gebiedsontwikkeling Nyenrode Universiteit
 • 2005-2020: docent masterclass planschade/onteigening Scobe
 • 2003-2015: Voorzitter schadecommissie Waterschap Zuiderzeeland
 • 2006-2014: Voorzitter klachtencommissie Impuls te Amsterdam (organisatie voor welzijn en Ā kinderopvang)
 • 2005-2012: Fellow Institutional Valuation, Amsterdam School of Real Estate
 • 2000-2010: Lid / Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen