Ten Have Advies
onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.

Curriculum vitae Alfred VerhoevenNaam Drs. Alfred Verhoeven (1953)
Opleiding
 • Bedrijfseconomie (1978, VU, afstudeeronderwerp: marktonderzoek en bedrijfsvergelijkend onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed)
 • Registeraccountant (1986, VU)
 • Permanente educatie in kader registratie als Registeraccountant (1986-2020)
 • Specialisme
 • Beoordelen inkomensschade (nadeelcompensatie, planschade, onteigening); rekenkundige onderbouwing tussentijdse ontbinding erfpacht en canonbepaling.
 • Werk
 • 2013 - heden: Ten Have Advies v.o.f. (onteigening, planschade, erfpacht en taxaties o.g.)
 • 2007-2012: Senior beleidsmedewerker statistiek bij De Nederlandsche Bank NV
 • 1980-2006: Senior beleidsmedewerker en toezichthouder op banken, verzekerings-     maatschappijen en beleggingsondernemingen bij De Nederlandsche Bank NV
 • Nevenfunctie
 • 1999-2017: Penningmeester Vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
 • Publicaties
 • 2007-2012: De activiteiten van bijzondere financiële instellingen (kwartaalbericht en  jaarverslag DNB)
 • 2007-2012: De invloed van bijzondere financiële instellingen op de betalingsbalans (Statistisch  Bulletin)
 • 1995-2005: Toezicht op financiële conglomeraten (Bank- en effectenbedrijf)